DMCA Kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht

Welk video en fotomateriaal wij gebruiken op onze website:

  1. Door ons aangekochte content bij filmstudio’s of filmleveranciers. Deze content kopen wij inclusief de rechten om deze op onze website te mogen tonen. Deze films en foto’s worden ons aangeboden inclusief filmcontracten en ID gegevens van betrokken personen. Zodat wij kunnen nagaan of alle betrokken personen zijn ingestemd met het produceren van de content en of deze op het tijdstip van filmen 18 jaar of ouder waren.
  2. Promotie content van andere websites. Deze content wordt ons aangeboden om hun (betaal) websites te promoten. De eigenaren van deze websites beschikken over de rechten, contracten en identiteitsgegevens van de personen die zichtbaar zijn in de content.
  3. Embedded content van andere (gratis)websites plaatsen wij ter promotie. Dit filmmateriaal kun je via onze website bekijken, maar staat gehost op een andere website. Wij kiezen hiervoor voornamelijk materiaal welke door website en content eigenaren zelf zijn geüpload.
  4. Uploads van filmmateriaal door “gewone” gebruikers/ bezoekers zijn niet mogelijk op onze website. Dit ter voorkoming van het uploaden van illegaal filmmateriaal
Ondanks dat wij alleen materiaal op onze website/server hosten waarin mensen zichtbaar zijn, die ten tijde van het filmen, hiervoor toestemming hebben verleend. Staan wij er toch voor open om content te verwijderen als betrokken personen inmiddels gestopt zijn in de adult entertainment en na afloop hier hinder van ondervinden. Zorg bij deze aanvraag dat je de het volgende meestuurt:
  1. De URL van onze website waar de content zichtbaar is.
  2. Het bewijs dat jij degene bent in de content.
De aan ons gestuurde persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden ter verificatie en daarna direct verwijderd worden.

 

Google Translate English version:   Which video and photo material we use on our website: Content purchased by us from film studios or film suppliers. We buy this content including the rights to display it on our website. These films and photos are offered to us including film contracts and ID documents of the persons involved. So that we can verify that all individuals involved have consented to the production of the content and whether they were 18 or older at the time of filming. Promotional content from other websites. This content is offered to us to promote their (payment) websites. The owners of these websites have the rights, contracts and identity information of the persons visible in the content. We place embedded content from other (free) websites for promotion. You can view this film material via our website, but it is hosted on another website. We mainly choose material that has been uploaded by the website and content owners themselves. Uploads of film material by “normal” users / visitors are not possible on our website. This is to prevent the uploading of illegal film material Despite the fact that we only host material on our website / server in which people are visible who have given permission for this at the time of filming. We are still open to removing content if the people involved have stopped in adult entertainment and are affected by this afterwards. Make sure to enclose the following with this application: The URL of our website where the content is visible. Proof that you are the one in the content. The personal data sent to us will only be used for verification and then immediately deleted